Úherčice - Aktuality:

Úherčický sekáč 2019

Obec Úherčice Vás zve na 5. ročník soutěže v kosení louky.

 

Akce se bude konat v sobotu 10.8.2019 od 17:00 v Úherčicích (okres Chrudim, 3km jižně od Heřmanova Městce).

Závodu se zúčastní přeborníci z celé České republiky, např. z Jižních Čech, Orlických hor.

„Při soutěžích o nejlepší sekáče se kromě docíleného času pokosu soutěžního obrazce (10x10m muži a 10x5 m ženy), posuzuje kvalita. Soutěžní díl seká soutěžící celý jednou kosou. Pouze v případě přetržení kosy, nebo zlomení kosiště, lze vadný díl vyměnit.

Zápis soutěžících v 16:00, start soutěže v 17:00.

Kromě soutěže v kosení trávy bude možnost svezení na koni. Vstupné a startovné na akci je zdarma.

Přihlášky do soutěže do 7.8.2019 na ouuhercice@gmail.com nebo na 724689078.

 

Facebook, Twitter či Instagram obce Úherčice:

facebook.com/ouuhercice

twitter.com/uhercice

www.instagram.com/uhercice/

Image

 

Partneři:

Image

 

Stručný popis obce

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Počasí Úherčice (okres Chrudim) - Slunečno.cz

DSO Heřmanoměstecko

Image

Save to foursquare
Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Staré webové stránky: http://www.uhercice-cr.cz