Úherčice - Aktuality:

Vysazení líp k 100 letému výročí republiky

Image

Zvoleno nové zastupitelstvo obce Úherčice

30.10.2018

 

Starosta: Tomáš Zaplatílek

Místostarosta: Filip Novotný

Finanční výbor:

  • Vít Žďárský (předseda)
  • Leona Knická
  • Petra Bednářová

Kontrolní výbor:

  • Milan Konečný (předseda)
  • Roman Andrusiv
  • Pavel Horák

 

 

Počasí Úherčice (okres Chrudim) - Slunečno.cz
Save to foursquare

Stručný popis obce

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Staré webové stránky: http://www.uhercice-cr.cz