Aktuality:

Úherčický sekáč 2019

10. srpna 2019 se uskutečnil jubilejní 5. ročník soutěže v  kosení louky  Úherčický sekáč. Letos poprvé s mezinárodní účastí. V deštivém počasí, které nepřálo fanouškům, zato však sekáčům, se sjela velmi slušná konkurence sekáčů.

Vítězství si do slovenské Prievidzi odvezl Marek Hedvigy, který svůj jednoarový dílec (10 x 10 metrů) pokosil za neuvěřitelné 3 minuty a 50 vteřin.

„Dnešní soutěž jsem bral jako přípravu na nadcházejí Mistrovství Evropy, které se koná za 14 dní v Rakousku. Přivezl jsem si svoji speciální soutěžní kosu, kterou jsem před závody hodinu naklepával a pak samozřejmě nabrousil“, řekl s úsměvem mladík.

Hned za ním ovšem se ztrátou skoro půl minuty skončil dvojnásobný vítěz soutěže František Šmolík z Plzně. Třetí skončil jeden z nejstarších účastníků Jaromír Tupý z Písku.

Diváci si v Úherčicích pochvalovali krásné kroje, ve kterých většina sekáčů nastoupila.

Odvážlivci si mohli vyzkoušet kosení, naučit se kosu naklepat, nebo si v rámci doprovodného programu s historickými řemesly vyrazit pamětní minci.

V hodnocení sekáčů se kromě docíleného času posuzovala i kvalita pokosu.

A nutno podotknout, že tak po anglicku nedokáže zastřihnout trávník ani kdejaká domácí benzinová sekačka. A navíc zadarmo, rychleji a bez rámusu, jen za příjemného šelestu ostří kosy.

V pravidlech soutěže nechyběla zajímavá doložka: Při shodě času se stává vítězem starší sekáč.

Zdroj: https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/sekaci-soutezili-v-uhercicich-dest-jim-pral-20190812.html

Image

 

 

Image

Klikněte zde pro úpravu textu.

Stručný popis obce

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Počasí Úherčice (okres Chrudim) - Slunečno.cz

DSO Heřmanoměstecko

Image

Save to foursquare
Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Staré webové stránky: http://www.uhercice-cr.cz