Kontejner na bioodpad

Tradiční jarní kontejner na bioodpad (větve do 3 cm tloušťky) bude přistaven 1. - 3. dubna u rybníka a 8 . - 10. dubna u kapličky.