Aktuálně vyvěšené informace:

Jmenování zapisovatele.odt (16kb)

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška (ochrana lesů).pdf (215kb)

volby-informace volebním stranám.odt (16kb)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf (173kb)

Scitani_zvere_2019.pdf (259kb)

Cena vodného v roce 2019.pdf (542kb)

Rozbor vody 26.10.2018.pdf (1,59Mb)

588979333_1_Narizeni_mesta_Chrudim_1_2018.pdf (1,15Mb)

Finanční úřad pro Pardubický kraj.pdf (70kb)

PardubickyKraj-Bobr evropský.pdf (1,21Mb)

Výzva k podání nabídek na zakázku - oprava místní komunikace v obci Úherčice

Vyvěšeno: 4.7.2018

Pardubický kraj- návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

 

MZE - opatření obecné povahy

MZE -veřejná vyhláška

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva:

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce:

1.JPG (162kb)

5.JPG (164kb)

2.JPG (169kb)

6.JPG (105kb)

3.JPG (171kb)

7.JPG (120kb)

4.JPG (125kb)

Další dokumenty:

 1. Usnesení zastupitelstva obce
 2. Záměry obce
 3. Platné předpisy obce
  • Nařízení obce

  • Vyhlášky obce

 4. Rozpočet obce
  • Rozpočty obce

  • Závěrečné účty obce

 5. Audity
 6. Heřmanoměstecko
 7. Územní plán
 8. Ostatní
  • Jmenování členů jednotlivých výborů a komisí

  • Výroční zprávy o poskytování informací