Aktuálně vyvěšené informace:

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

Veřejná vyhláška

oznámení veřejného projednání návrhu

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Rozhodnutí o omezení vstupu do obory Janovice

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Úherčice 2019

 1. Usnesení zastupitelstva obce
 2. Záměry obce
 3. Platné předpisy obce
 • Nařízení obce
 • Vyhlášky obce
 1. Rozpočet obce
 • Rozpočty obce
 • Závěrečné účty obce
 1. Audity
 2. Heřmanoměstecko
 3. Územní plán
 4. Ostatní
 • Jmenování členů jednotlivých výborů a komisí
 • Výroční zprávy o poskytování informací

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 5.9.2019

VŘ - oprava komunikací

Vyvěšeno: 9.8.2019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 29.7.2019

 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 29.7.2019