Zastupitelstvo obce Úherčice

  • Tomáš Zaplatílek - starosta
  • Bc. Filip Novotný - místostarosta
  • Roman Andrusiv
  • Leona Knická
  • Pavel Horák
  • Ing. Vít Žďárský
  • Milan Konečný