Úherčický sekáč 2023  je ZRUŠEN 

Z důvodu sucha, a i když teď prší, tak pro soutěž tráva nenaroste a Úherčický sekáč 2023 je zrušen.

S dalším ročníkem počítáme, bude konat 10.8.2024.

Pro příští rok zavedeme preventivní opatření, aby tráva narostla.

Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčka v Úherčicích

Publicita projektu