Druhé kolo volby prezidenta republiky

Druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

Tříkrálová sbírka 2023

V obci Úherčice se během Tříkrálové sbírky vybralo 6 893 Kč.

Děkujeme.

Výsledky voleb do obcí 2022 - Úherčice

Image

zdroj: idnes.cz

 

Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčka v Úherčicích

Publicita projektu