Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčka v Úherčicích

Cílem projektu bylo dosypat a zpevnit návodní líc hráze a břehů, zvýšit jeho stabilizaci a zabránit  tak dalšímu rozšiřování jeho plochy vlivem vodní eroze.  Odbahnění zátopy má mít pozitivní vliv na množství akumulované vody v nádrži. Rybník se stal významným estetickým prvkem v příslušném území.