Sbor pro ob­čan­ské zá­le­ži­to­sti

  • Ji­ři­na Boch­ní­č­ko­vá
  • Pa­vel Ho­rák
  • Vě­ra Ho­rá­ko­vá
  • Vě­ra Ples­ko­to­vá
  • Lud­mi­la Šev­čí­ko­vá